Kamphaeng Saen Hospital Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศภายในหน่วยงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงแสน เรื่องเขตควบคุมวินัยจราจร 29 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศแนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 26 ส.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance) สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 26 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยด้านบริการทางการแพทย์ 15 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 12 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" 10 ก.พ. 2564 Click to view news file(s)
ระเบียบค่าห้องพิเศษปี 2564 6 พ.ย. 2563 Click to view news file(s)
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)
ระบบป้องกัน หรือตรวจสอบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า 12 มี.ค. 2563 Click to view news file(s)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 12 มี.ค. 2563 Click to view news file(s)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 26 ก.พ. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์นำร่อง (CAS) 19 ก.พ. 2563 Click to view news file(s)
รายงานผงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 14 ม.ค. 2563 Click to view news file(s)
ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 ธ.ค. 2562 Click to view news file(s)
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 12 ธ.ค. 2562 Click to view news file(s)
รายงานผลการดำเินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 12 ธ.ค. 2562 Click to view news file(s)
รายงานผลการดำเินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 29 พ.ย. 2562 Click to view news file(s)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่า เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) 27 พ.ย. 2562 Click to view news file(s)

Page 9 of 18

ประกาศทั่วไป

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ออกตรวจผู้ป่วยในพื้นที่รพ.สต. บ้านหนองจิก ณ สถานีอนามัยบ้านหนองจิกกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคเงิน คุณสมภพ เลาศรีรัตนชัย และครอบครัว หนองกร่าง 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคผ้าห่ม คุณลุงแก้ว ดำรงวาจาสัตย์ 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอขอบพระคุณบริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด ที่ขอมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 490ml. จำนวน 792 ขวด 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จมาเปิดงาน “ เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๔” 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่7 (7th Service Plan Sharing) : New Normal Health System วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงินเข้าร่วมการประชุม 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 4 องค์กรด้านการแพทย์จับมือสัมมนา "Safe practice: Situation & Concerns" เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ CU-RoboCovid ได้รับมอบหมายให้ผลิต และส่งมอบ ชุด ”กระจก” (Quarantine Tele-presence System) 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีจัดงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน การบริหารผู้ป่วย โรคข้อไหล่ติด Frozen shoulder โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 6

ประกาศรับสมัครงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ผลการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา (09/06/2565) 9 มิ.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 6 มิ.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 23 พ.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา 3 พ.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา 22 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 22 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 20 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(เดือนเมษายน65) 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 5 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงาน(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา 29 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)
ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประกาศตำแหน่งพนักงานพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2565 25 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)

Page 1 of 5