Kamphaeng Saen Hospital Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศภายในหน่วยงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงแสน เรื่องเขตควบคุมวินัยจราจร 29 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศแนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 26 ส.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance) สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 26 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยด้านบริการทางการแพทย์ 15 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 12 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" 10 ก.พ. 2564 Click to view news file(s)
ระเบียบค่าห้องพิเศษปี 2564 6 พ.ย. 2563 Click to view news file(s)
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)
ระบบป้องกัน หรือตรวจสอบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาลพกำแพงแสน จำนวน 1,620 ตรม. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาลกำแพงแสน จำนวน 1,620 ตารางเมตร 19 พ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน 14 พ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์นำร่อง (CAS) จำนวน 25 ชุด 13 พ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคา ชุดข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Total Hip Cementless) จำนวน 20 ชุด 8 พ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคา ข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fixed Bearing) แบบ ตัดเอ็นไขว้หลัง 7 พ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563 Click to view news file(s)
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษษ โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 30 เม.ย. 2563 Click to view news file(s)
ร่างประกาศประกวดราคา ชุดข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Total Hip Cementless) 30 เม.ย. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าแบบใช้สารยึดกระดูก (Bipolar Cemented) 30 เม.ย. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาลกำแพงแสน จำนวน 1,620 ตรม. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาลกำแพงแสน จำนวน 1,620 ตรม. -ดาวโหลดเอกสาร ได้ตั้งแต่ 24 เมย. 2563 ถึง 5 พค. 2563 -เสนอราคา ในวันที่ 7 พค. 2563 24 เม.ย. 2563 Click to view news file(s)

Page 7 of 18

ประกาศทั่วไป

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ออกตรวจผู้ป่วยในพื้นที่รพ.สต. บ้านหนองจิก ณ สถานีอนามัยบ้านหนองจิกกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคเงิน คุณสมภพ เลาศรีรัตนชัย และครอบครัว หนองกร่าง 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคผ้าห่ม คุณลุงแก้ว ดำรงวาจาสัตย์ 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอขอบพระคุณบริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด ที่ขอมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 490ml. จำนวน 792 ขวด 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จมาเปิดงาน “ เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๔” 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่7 (7th Service Plan Sharing) : New Normal Health System วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงินเข้าร่วมการประชุม 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 4 องค์กรด้านการแพทย์จับมือสัมมนา "Safe practice: Situation & Concerns" เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ CU-RoboCovid ได้รับมอบหมายให้ผลิต และส่งมอบ ชุด ”กระจก” (Quarantine Tele-presence System) 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีจัดงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน การบริหารผู้ป่วย โรคข้อไหล่ติด Frozen shoulder โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 6

ประกาศรับสมัครงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ผลการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา (09/06/2565) 9 มิ.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 6 มิ.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 23 พ.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา 3 พ.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา 22 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 22 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 20 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(เดือนเมษายน65) 1.ตำแหน่งพนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา 5 เม.ย. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงาน(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา 29 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)
ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประกาศตำแหน่งพนักงานพิมพ์ มีนาคม พ.ศ.2565 25 มี.ค. 2565 Click to view news file(s)

Page 1 of 5