Kamphaeng Saen Hospital Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศภายในหน่วยงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศแนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 26 ส.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance) สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 26 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยด้านบริการทางการแพทย์ 15 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 12 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" 10 ก.พ. 2564 Click to view news file(s)
ระเบียบค่าห้องพิเศษปี 2564 6 พ.ย. 2563 Click to view news file(s)
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)
ระบบป้องกัน หรือตรวจสอบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ประกาศแผนการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 12 ม.ค. 2564 Click to view news file(s)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี 30 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน2563หมวดงบลงทุน(ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 14 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
: ประกาศเผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ชุดข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Total Hip Cementless) จำนวน 15 ชุด 14 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 8 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : รายการ ชุดข้อสะโพกแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Total Hip Cementless) จำนวน 15 ชุด 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 10 พ.ย. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 16 ต.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดง ระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ต.ค. 2563 Click to view news file(s)

Page 4 of 18

ประกาศทั่วไป

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ออกตรวจผู้ป่วยในพื้นที่รพ.สต. บ้านหนองจิก ณ สถานีอนามัยบ้านหนองจิกกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคเงิน คุณสมภพ เลาศรีรัตนชัย และครอบครัว หนองกร่าง 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคผ้าห่ม คุณลุงแก้ว ดำรงวาจาสัตย์ 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอขอบพระคุณบริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด ที่ขอมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 490ml. จำนวน 792 ขวด 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จมาเปิดงาน “ เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๔” 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่7 (7th Service Plan Sharing) : New Normal Health System วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงินเข้าร่วมการประชุม 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 4 องค์กรด้านการแพทย์จับมือสัมมนา "Safe practice: Situation & Concerns" เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ CU-RoboCovid ได้รับมอบหมายให้ผลิต และส่งมอบ ชุด ”กระจก” (Quarantine Tele-presence System) 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีจัดงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน การบริหารผู้ป่วย โรคข้อไหล่ติด Frozen shoulder โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 6

ประกาศรับสมัครงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประการรับสมัครพนักงาน(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 21 ม.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประการรับสมัครพนักงาน(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการทำความสะอาดจำนวน 2 อัตรา พนักงานบริการทำความสะอาดจำนวน 2 อัตรา 13 ม.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.พนักงานเวรเปลจำนวน 2 อัตรา 2.พนักงานนวดแผนไทยจำนวน 4 อัตรา 13 ม.ค. 2565 Click to view news file(s)
ประกาศผลจ้างเหมาบริการเดือน ธ.ค.64 7 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศผลจ้างเหมาบริการเดือน พ.ย.64 22 พ.ย. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ(17พ.ย.2564) 17 พ.ย. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 7 ตำแหน่ง (29พ.ย.64) 29 ต.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน(สัมภาษณ์)เพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 ต.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมิน(สอบสัมภาษณ์)เลือกสรรเป็นพนักงานงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ต.ค. 2564 Click to view news file(s)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1อัตราและพนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา 23 ก.ย. 2564 Click to view news file(s)

Page 1 of 3