Kamphaeng Saen Hospital Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศภายในหน่วยงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศแนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 26 ส.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance) สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 26 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยด้านบริการทางการแพทย์ 15 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 12 มี.ค. 2564 Click to view news file(s)
การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" 10 ก.พ. 2564 Click to view news file(s)
ระเบียบค่าห้องพิเศษปี 2564 6 พ.ย. 2563 Click to view news file(s)
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)
ระบบป้องกัน หรือตรวจสอบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 1 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ งาน 1 ธ.ค. 2564 Click to view news file(s)
ระกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร จำนวน 2 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร จำนวน 2 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาอาคาร จำนวน 2 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ย. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ต.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ต.ค. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้(Fixed Bearing) แบบตัดเอ็นไข้หน้าและตัดเอ็นไข้หลังจำนวน 20ชุดแบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 ก.ย. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ค. 2564 Click to view news file(s)

Page 1 of 18

ประกาศทั่วไป

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ออกตรวจผู้ป่วยในพื้นที่รพ.สต. บ้านหนองจิก ณ สถานีอนามัยบ้านหนองจิกกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคเงิน คุณสมภพ เลาศรีรัตนชัย และครอบครัว หนองกร่าง 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคผ้าห่ม คุณลุงแก้ว ดำรงวาจาสัตย์ 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอขอบพระคุณบริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด ที่ขอมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 490ml. จำนวน 792 ขวด 17 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จมาเปิดงาน “ เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๔” 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่7 (7th Service Plan Sharing) : New Normal Health System วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงินเข้าร่วมการประชุม 4 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 4 องค์กรด้านการแพทย์จับมือสัมมนา "Safe practice: Situation & Concerns" เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ CU-RoboCovid ได้รับมอบหมายให้ผลิต และส่งมอบ ชุด ”กระจก” (Quarantine Tele-presence System) 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีจัดงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน การบริหารผู้ป่วย โรคข้อไหล่ติด Frozen shoulder โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน 3 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)

Page 1 of 6

ประกาศรับสมัครงาน

หัวข้อ เนื้อหา วันที่ เอกสาร
ประกาศรับสมัครนักวิชาการพัสดุ(รายวัน)จำนวน 1 อัตรา(18ก.พ.64) 18 ก.พ. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลจำนวน 3 ตำแหน่ง(8กุมภาพันธ์64) 1.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา 8 ก.พ. 2564 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลจำนวน 4 ตำแหน่ง(9ธ.ค.63) 9 ธ.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 5 ตำแหน่ง 1.หนักงานประกอบอาหาร 2.ผู้ช่วยช่างทั่วไป 3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4.พนักงานเปล 12 พ.ย. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริการ(จ่ายกลาง) รายวัน จำนวน 1 อัตรา (27ตุลาคม2563) 28 ต.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 5 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา 3 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 4 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา 5 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา 16 ต.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไปจำนวน 1 อัตรา 10 ก.ย. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจำนวน 1 อัตรา(16ก.ค.63) 16 ก.ค. 2563 Click to view news file(s)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริการทำความสะอาด(รายวัน) 1 อัตรา 30 มิ.ย. 2563 Click to view news file(s)

Page 3 of 3