หัวข้อข่าววันที่
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 60 items in 12 pages
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอขอบพระคุณบริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด ที่ขอมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 490ml. จำนวน 792 ขวด17/12/2563
โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคผ้าห่ม คุณลุงแก้ว ดำรงวาจาสัตย์17/12/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ขอบคุณผู้บริจาคเงิน คุณสมภพ เลาศรีรัตนชัย และครอบครัว หนองกร่าง17/12/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน ออกตรวจผู้ป่วยในพื้นที่รพ.สต. บ้านหนองจิก ณ สถานีอนามัยบ้านหนองจิกกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน17/12/2563
การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่7 (7th Service Plan Sharing) : New Normal Health System วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงินเข้าร่วมการประชุม04/12/2563


หัวข้อข่าววันที่
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 165 items in 33 pages
ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้(Fixed Bearing) แบบตัดเอ็นไข้หน้าและตัดเอ็นไข้หลังจำนวน 20ชุดแบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์10/09/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06/05/2564
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28/04/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27/04/2564
ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่122/04/2564